Puuronimine on adrenaliinirohke vaatemäng nii vaatajatele kui osalejatele. Tegemist väga suurt professionaalsust nõudva alaga.

Võistlus koosneb viiest võistlusalast, milleks on: 

• Kiirusronimine (turvatud võistleja ronib kiiruse peale)
• Tööülesannete jäljendmine puul (5 erineva tööülesande sooritamine kiiruse peale)
• Viskeliini heitmine puuvõrasse (põhineb täpsusel ja kiirusel)
• Kannatanu päästmine puult (õnnetusolukorra lahendamine turvaliselt ja leidlikult)
• Footlock tehnikas ronimine (vertikaaltõus topeltköiel aja peale)

Samuti võimaldame publikule (lastele ja peredele) erinevaid valdkonnaga seotud atraktsioone, demoesinemisi, tegeleme teavitustööga jpm.

Ürituse peaeesmärkideks on propageerida arboristi kutset, haljastuse väärtust, loodushoidu, tööohutust ja puuhoolduse head tava. Juhtida tähelepanu avaliku ruumi puude kvaliteetse hooldamise tähtsusele ja puude väärtusele üleüldiselt. Kuna Tallinna linn on üks väheseid (kui mitte ainus) eeskujulikke omavalitsusi, kus nõutakse, et puude hoolduslõikuse teostaks arboristi kutsetunnistuse omanik, siis leidsime, et just siin on kõige õigem läbi viia läbi aegade suurim arboristide kutsevõistlus Eestis!

Võistlus toimub Tallinna vanalinna servas Tornide väljakul (Nunne 20) 15.-16. august 2014

Kuna võistlus on rahvusvaheline, on Eestisse oodata mitmeid maailmamainega arboriste, kellelt on palju õppida ka Eesti kolleegidel. Võistluste käigus selgitatakse välja balti riikide parim puuronija ja Eesti meister. Kuna võistlust korraldab MTÜ, siis ei ole ürituse toimumine mõeldav ilma sponsoriteta.

Oodatud on asjaarmastajad, vabatahtlikud ja muidugi ka pealtvaatajad!

2012. aasta Eesti Puuronimise Meistrivõistluste video võimaldab saada umbkaudse pildi võistlustel toimuvast: http://www.youtube.com/watch?v=2G2oegwxQqk