Töölaud

Olenemata tööriista või tehnika margist on oluline igat hooldamist vajavat seadet hooldada ja remontida originaalvaruosadega. Selleks on mitmeid põhjuseid:

-          Seadme ettenähtud eluea ning maksimaalse võimsuse ka peale hooldust või remonti tagavad ainult hooldustööde käigus paigaldatud originaalvaruosad, kuna need on konkreetsele seadmele ette nähtud ning neid on vastavalt ka seadmetel testitud.

-          Originaalvaruosad vastavad kõikidele ohutusnõuetele, mis seadme tootja on ette kirjutanud.

-          Originaalvaruosa tooteomadused, vastupidavus, võimekus sobivad seadmele alati ideaalselt ning vastavad ka lõppkliendi nõudmistele seadme kasutamisel.

-          Originaalvaruosasid toodetakse ja arendatakse alati koos seadmetega, samuti toodetakse neid ka pärast seadme enda tootmise lõpetamist, et varuosade saadavus kogu seadme arvestusliku eluea jooksul oleks olemas. Samuti on originaalvaruosad masstootmise jaoks optimeeritud ning tihti sobib üks varuosa sama tootja erinevatele seadmetele, mistõttu on erinevate seadmete hooldamine taskukohasem.

-          Originaalvaruosade õigsust ning sobivust saab alati kontrolldia atesteeritud hooldetöökojale väljastatud varuosajooniste, seerianumbrite ning dokumentatsiooni abil, seega on minimeeritud võimalus vale varuosa tellimiseks või seadmele paigaldamiseks.

Palju liigub turul ka nn „B-varuosasid“. Nende kasutamisel ja paigaldamisel jääb alati risk mittetoimimise või –sobivuse osas ülalnimetatud põhjustel. Samuti ei ole tänasel päeval ka hinnavahe enam nii suur, et puhtalt majanduslikel kaalutlustel peaks kasutama kopeeritud varuosasid. Kopeeritud varuosade kasutamisel on ka mitmeid riske:

-          Märgatavalt halvem tootekvaliteet -  seadme võimsusekadu, eluea lühenemine, funktsionaalsuse halvenemine, ebamugavam kasutamine jne

-          Risk õnnetusjuhtumiks - tootekvaliteeti ei ole testitud ning paigaldatud varuosa võib seadme kasutamisel puruneda ning vigastada kasutajat

-          Seadme usaldusväärsuse, brändi maine ning atesteeritud töökoja üldise hinnangu langemine -  ebakvaliteetsete varuosade kasutamise tõttu purunenud seadme kasutaja pahameel.

-          Majanduslik kahju – kopeeritud varuosa pealt säästetud mõned protsendid tekitavad hilisema suurema majandusliku kahju seadme kapitaalsel remontimisel (või lausa uue soeatmisel)

Mootorsaag

Enamus seadmete tootjaid on võtnud suuna, et originaalvaruosade hinnad oleksid loogilised ning õiglased. Ning seda ka väikeste kodukasutaja seadmete segmendis. Igal aastal tuleks vähemalt korra ka oma seadmega margiesinduses hoolduses käia ning lasta seade üle kontrollida. Nii avastatakse võimalikud vigastused varakult ning klient pääseb vaid mõningase hooldustööga, selmet seadmele suurem remonttöö teostada. STIHL näiteks teostab igal sügisel oma esindustes hoolduskampaaniat, kus püsikliendile antakse STIHL mootorseadmele tasuta uus küünal, kütusefilter ning õhufilter ja klient maksab ainult tööraha nende osade vahetamiseks. Tavahoolduse käigus kontrollitakse ka seade üle ning informeeritakse klienti vajalikest lisatöödest ning kliendi soovi korral need ka teostatakse. Iga mootor vajab hooldust ning iga asi, mis liigub, ka kulub. Seetõttu on loogiline, et ka väikeste mootorseadmetega tuleb hoolduses käia, täpselt nagu sõiduautogagi!