Masinatega koos arendatud määrdeained, et tagada maksimaalne võimsus

Ühe maailma suurima aia- ja metsatehnika tootjana on STIHL väga tugev just väikemootorite osas. Seetõttu on mõistlik arendada ise ka seguõlid, määrdeained ja kütused vastavalt oma mootorite vajadustele. Justnimelt seda STIHL ka teeb.

Kogu STIHL-i arendustöö toimub viimase peal tehnikaga omaenda laboratooriumis. Tootearenduskeskuses töötavad terved meeskonnad, kelle ülesanneteks on näiteks segukütuse põlemise optimeerimine, määrdeainete määrdeomaduste parandamine, käivitamise jõudlus,  keskkonnasõbralikkus jne. Kõiki neid omadusi uuritakse ning vastavalt ka modifitseeritakse, et STIHL originaalmäärdeained tagaksid parima sooritusvõime STIHL (ning ka teistes) väikemootorites. See on ainuke viis, kuidas tagada, et STIHL seadmete maksimaalne potensiaal on kasutajatele igal ajahetkel kättesaadav.

KolbKolb

500 töötundi kasutades STIHL originaalõlisid ja parempoolsel pildil kasutades muid laiatarbe õlisid   


Kolmekordne testimine – et kõik töötaks õlitatult

Lisaks pidevale tootearendusele ning vajadusel modifitseerimisele tuleb määrdeaineid ka seadmetes testida. Nii STIHL seadmed, kui määrdeained läbivad ulatusliku testprogrammi, ennem kui need müüki jõuavad.

STIHL seadmeid ning määrdeaineid testitakse esiteks otstarbekohastes testides (seguõli segunemine kütusega, saeketiõli nakkuvus jms omadused) ning vastupidavustestides. Testimiseks on rohkem, kui 100 erinevat testpinki ning osad testprogrammid (just vastupidavuse osas) käivad ööpäev läbi mitu nädalat järjest. Nende testide läbimisel liigub testimine välitingimustesse, kus seadmed ja määrdeained pannakse proovile reaalsetes töötingimustes. Kogu info, mis testimisel saadakse ja korjatakse, kasutatakse uuesti ära edasisel tootearendusel. Nii tagab STIHL oma toodete veatu toimimise ka pika aja jooksul ning seda igasugustes tingimustes.

KlappKlapp

Klapp pärast 500 tundi tööd STIHL originaalmäärdeainetega ja  kõrval pildil klapi olukord kasutades muid õlisid


Mida STIHL originaalmäärdeained pakuvad?

-          Vastupidavad mootorid, minimaalne hooldusvajadus, madalad ülalpidamiskulud

STIHL määrdeained, nagu näiteks HP Ultra täissünteetilinse seguõli, pakuvad pikaajalist kaitset mootori kulumisele.  Kõrgkvaliteetsed seguõlid pakuvad ka kõrgkvaliteetseid määrdeomadusi ning tänu puhtale põlemisprotsessile kestavad mootorid ka kauem (mootorisse ei teki põlemata õli jääke). See garanteerib masinate pika eluea ning madalad ülalpidamiskulud.

-          Tuntav seadme võimsus

Silmapaistev käivitusjõudlus, optimaalne kiirendusvõime kogu pööretevahemikus ning veatu põlemine, STIHL HP Ultra täissünteetiline seguõli koos kvaliteetse bensiiniga tagavad STIHL mootorite täispööretel töötamise.

-          Puhtam töökeskkond

Mootori töötamisel tekkiv heitgaaside hulk on oluliselt madalam tänu puhtamale põlemisele. Kasutajal on mugavam töötada, kuna mootor ei tekita suitsu ning ebameeldivat vingu.

-          Praktilisus ning hoiustamine

1L seguõli pudelitel on küljes praktilised mõõteanumad, millega on võimalik alati täpne õlikogus vajaliku bensiinihulga jaoks välja mõõta. Lisaks säilib STIHL seguõliga segatud kütus oluliselt kauem, kui tavaline bensiin, seda tänu vett tõrjuvatele omadustele. Segukütus kihistub seismisel, kõige pealmine kiht on õlikile, mis takistab bensiini aurude eemaldumist, uuesti kasutusele võtul tuleb lihtsalt kanistrit uuesti loksutada ja kütus on jälle kasutusvalmis. Õigete tingimuste korral säilib HP Ultra täissünteetilise seguõli ja alkülaatbensiini segu kuni 5a*, seda tänu nende kahe aine keemilisele mitteeraldumisele ning kütus püsib stabiilsena oluliselt pikema perioodi jooksul.

-          Keskkonnasõbralikkus

STIHL määrdeained ei ole mitte ainult väga heade määrdeomadustega vaid ka keskkonnasõbralikud. STIHL tootearenduskeskuses töötavad keemikud ning insenerid on suutnud määrdeainetes sisalduvate saasteainete hulka märkimisväärselt vähendada. Näiteks täissünteetilised HP Ultra seguõli ning SynthPlus saeketiõli on isegi biolagunevad (lagunevad looduses 21 päeva jooksul 80% ulatuses).

STIHL HP UltraSTIHL HP Ultra

*Hoiustamistingimused: selleks ettenähtud õhukindel kütusekanister, ruumitemperatuur kuni 20°C. Hoiustamine kuivas ja hämaras kohas.