Festivale ja avalikke suurüritusi toimub Eesti Statistikaameti (2015) andmetel Eestis aasta jooksul 6800, milles osaleb kokku umbes 1 433 000 inimest. Siia lisaks ca 1300 jooksu-, ratta-, triatloni-, orienteerumisüritust (Marathon100) koos suurearvulise osalejaskonnaga. Keskkondlik jalajälg, mis neist kõigist sündmustest maha jääb, on metsik ning vajab konkreetsete muudatuste tegemist.

Muudatuste katsetamise ja juurutamisega on viimase aasta kestel tööd teinud STIHLi hea partner, Seiklushunt, kes korraldab aastas ca 28 väiksemat ja suuremat spordiüritust. Just Seiklushunti võib pidada ka esimeseks spordisündmuste korraldajaks, kes on keskkondliku poole enda südameasjaks võtnud. Eelkõige on pööratud tähelepanu jäätmete sorteerimise süsteemi loomisele, mille eelmisel aastal kõik osalejad positiivselt vastu võtsid. Tegutsetakse selle nimel, et jäätmeid tekiks võimalikult vähe ning sellest, mis tekib jõuaks võimalikult suur osa jäätmekäitlusesse, mitte ladestatuna prügimäele.

Tunnustusena oma tegutsemisest nimetati Seiklushunt ka Aasta Keskkonnateo kandidaadiks. STIHLil on uhkus olla sellise organisatsiooni toetaja! Seiklushundi arengut saab jälgida ka keskkonnablogis: http://roheline.ee/projektid/keskkonnasobralikud-avalikud-uritused/blogi-seiklushundi-rohelised-sammud/