STIHL stipendium on asutatud 2013 aastal Farron Tehnika OÜ poolt Luua Metsanduskooli metsandusvaldkonna päevase õppevormi õpilastele, kes on õpingutesse- ja töössesuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele ning kes tegeleb aktiivselt raiespordi, kutseala ja koolivälise tegevusega.

 

Jarro Mihkelson on silma paistnud heade tulemustega tuues 2013 aasta suvel Austriast Europea võistlustelt III koha. Viie ala kokkuvõttes kogus Jarro 1484 punkti, mis üldkokkuvõttes andsid kõrge 3. koha. 

 

Usume, et stpendiumi väljastamine Jarrole süstib talle veelgi suuremat motivatsiooni edaspidiseks õppetööks ja raiespordiga tegelemiseks.

 

Jarro MihkelsonJarro MihkelsonJarro Mihkelson